ΡΟΗ 24/7:

Τετάρτη, 07 Μαϊος 2014

Τρόποι αποξήρανσης μυρωδικών

Murodika 680x588Αν τα συλλέγετε από τον προσωπικό σας βοτανόκηπο, κάντε τη συγκομιδή το πρωί, μόλις έχει εξατμιστεί η πρωινή υγρασία και πριν κάψει ο ήλιος. Πάντως είτε τα μαζέψετε είτε τα αγοράσετε, επιλέξτε κλωνάρια με υγιή και χωρίς κηλιδώσεις φύλλα. Τα πλένετε ελαφρά σε κρύο νερό, τα τινάζετε και τα στεγνώνετε καλά με μία καθαρή πετσέτα ή απορροφητικό χαρτί ώστε να απομακρυνθεί η μέγιστη δυνατή υγρασία. Εναλλακτικά κρεμάστε τα λίγο στον ήλιο μέχρι να στραγγίξουν τα νερά.

Διαβάστε περισσότερα...

Το πρόγραμμα Ιωαννίδη για την απεξάρτηση

iwannidis stand

Το πρωτότυπο σχέδιο της "Περιφέρειας Πρωταθλήτριας" «αγοράζω για να δώσω- αγοράζω για να σώσω» για την απεξάτηση ατόμων μέσω τυποποίησης και προώθησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα...

Οι άδειες των δημοσίων υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

re

Οδηγίες για τη χορήγηση αδειών στους δημόσιους υπαλλήλους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι οι απαγορεύσεις προσλήψεων την προεκλογική περίοδο αφορούν αποκλειστικά τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση και όχι στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, για τη μετάβαση των υπαλλήλων στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος χορηγούνται οι άδειες ως εξής:

1. Για υπαλλήλους στους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.

β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών.

γ. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο ή άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

2. Για υπαλλήλους στους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.

β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωση τους.

γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο ή άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Σημειώνεται ότι στις υπηρεσίες στις οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους, δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (πχ νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες κλπ) η χρήση της παρεχόμενης ως άνω άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ όσον αφορά τον αριθμό των ημερών αδείας.

3. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Υπηρεσιακές Μεταβολές

Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών για το χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτούς. Ως εκ τούτου, οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

tanea.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Το σωστό πλύσιμο χεριών σώζει ζωές

WASHING-HANDS b2

Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στην Υγιεινή των Χεριών. Το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του ΠΟΥ, που απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και των άλλων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας είναι «Σώσε ζωές: πλύνε τα χέρια σου».

Ο ρόλος της υγιεινής των χεριών στην πρόληψη της διασποράς των ανθεκτικών παθογόνων αποτελεί το κέντρο της εκστρατείας του ΠΟΥ για το 2014. Ο ΠΟΥ προτρέπει τους επαγγελματίες υγείας να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών όταν παρέχουν υπηρεσίες υγείας και έρχονται σε επαφή με ασθενείς, με στόχο την αποτροπή της μετάδοσης νοσοκομειακών λοιμώξεων και την προαγωγή της ασφάλειας για τους ασθενείς. Έχει αποδειχθεί ότι η σωστή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που οφείλονται σε πολύ-ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Οι λοιμώξεις αυτές μεταδίδονται από ασθενή σε ασθενή κυρίως μέσω των χεριών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, και με αυτό τον τρόπο διασπείρονται. Η διασπορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα αρχικά τον αποικισμό του ασθενή, ενώ συχνά μπορεί να ακολουθήσει η εμφάνιση λοίμωξης.  

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προλαμβάνονται κατά κύριο λόγο με τη σωστή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Παρ όλη την ανάγκη για περιορισμό της διασποράς των νοσοκομειακών παθογόνων, η συμμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού παραμένει χαμηλή και δεν υπερβαίνει το 40% παγκόσμια. Σημειώνεται ότι, η υγιεινή των χεριών δεν αφορά μόνο το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και από τους συγγενείς των ασθενών που νοσηλεύονται και τους επισκέπτες στα νοσοκομεία γενικότερα.

Για την προώθηση της σωστής εφαρμογής της υγιεινής των χεριών, ο ΠΟΥ διαθέτει στρατηγική που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προσωπικού και τη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος με στόχο την ασφάλεια των ασθενών. Η χώρα μας, ήδη από το 2010, έχει υπογράψει τη διακήρυξη του ΠΟΥ για την προώθηση της υγιεινής των χεριών μαζί με περισσότερες από 130 χώρες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η υγιεινή των χεριών δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνο τον περιορισμό των πολύ-ανθεκτικών νοσοκομειακών παθογόνων αλλά αποτελεί μέσο για την προστασία των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από πολλά άλλα παθογόνα, συμπεριλαμβανομένου του νέου MERS-κορονα-ιού.

πηγή:news.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Όσοι έχουν έκζεμα παθαίνουν πιο σπάνια καρκίνο του δέρματος

ekzema b2

Μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του δέρματος έχουν οι άνθρωποι με έκζεμα (ατοπική δερματίτιδα). Σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, που βασίστηκε σε πειραματόζωα, η αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, που πυροδοτείται από το έκζεμα, φαίνεται πως καταστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών όγκων στο δέρμα. Είναι η πρώτη φορά που μια μελέτη δείχνει πειστικά ότι η δερματική αλλεργία μπορεί να δράσει προστατευτικά από το μελάνωμα.

Οι ερευνητές του King's College του Λονδίνου, με επικεφαλής την καθηγήτρια Φιόνα Γουάτ, διευθύντρια του Κέντρου Βλαστικών Κυττάρων και Αναγεννητικής Ιατρικής, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας eLife, συνέκριναν την επίδραση δύο καρκινογόνων χημικών ουσιών σε δύο ομάδες ποντικιών, από τις οποίες η μία είχε γενετικά τροποποιηθεί έτσι ώστε τα ζώα να έχουν ένα είδος εκζέματος.

Η μελέτη έδειξε ότι ο αριθμός των όγκων ανά ποντίκι ήταν έξι φορές μικρότερος στα μεταλλαγμένα ποντίκια με τα δερματικά προβλήματα λόγω του εκζέματος. Ενώ και οι δύο ομάδες ποντικιών ήσαν εξίσου επιρρεπείς στο να αποκτούν καρκινογόνες μεταλλάξεις, η εντονότερη φλεγμονώδης αντίδραση που εμφάνιζε ο οργανισμός των γενετικά τροποποιημένων πειραματόζωων (λόγω της πυροδότησης του αμυντικού μηχανισμού τους από το έκζεμα), τους επέτρεπε να αποβάλουν πολύ καλύτερα τα εν δυνάμει καρκινικά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματός τους. Ένας ανάλογος μηχανισμός προστατεύει το δέρμα από περιβαλλοντικές τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτήρια κ.α.).

Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες συζητούν -και διαφωνούν- σχετικά με την επίδραση των δερματικών αλλεργιών στον καρκίνο. Είναι δύσκολο να εξαχθούν σίγουρα συμπεράσματα, καθώς τα συμπτώματα διαφέρουν πολύ μεταξύ των ανθρώπων και, επιπλέον, τα ίδια τα φάρμακα κατά του εκζέματος μπορεί να επηρεάζουν την εμφάνιση του καρκίνου.

Ο καρκίνος του δέρματος είναι ένα κοινό και ολοένα πιο συχνό πρόβλημα σε πολλές χώρες, αποτελώντας σχεδόν το ένα τρίτο των νέων καρκίνων που διαγιγνώσκονται παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το μελάνωμα, η πιο επικίνδυνη μορφή, είναι σήμερα πολύ πιο συχνή από ό,τι πριν από λίγες δεκαετίες.

Το έκζεμα μπορεί να προκύψει από την απώλεια ορισμένων σημαντικών πρωτεϊνών στα εξωτερικά στρώματα του δέρματος. Η βλάβη αυτή στην επιδερμίδα φαίνεται πως έχει τη θετική πλευρά της, λειτουργώντας αποτρεπτικά για την εμφάνιση καρκίνου. Όπως είπε η Γουάτ, "ελπίζω ότι η μελέτη παρέχει μια μικρή παρηγοριά σε όσους υποφέρουν από έκζεμα, καθώς αυτή η ενοχλητική δερματική κατάσταση μπορεί στην πραγματικότητα να είναι επωφελής, σε κάποιες τουλάχιστον περιστάσεις".

πηγή:news.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Στους ετεροδημότες της Θεσσαλονίκης μίλησε την Τρίτη ο Χρ. Πάχτας

paxtas2

Την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στον Κινηματογράφο “Αριστοτέλειο”, στη Θεσσαλονίκη, η προεκλογική ομιλία του υποψήφιου Δημάρχου Χρήστου Πάχτα στους ετεροδημότες του Δήμου Αριστοτέλη.

Διαβάστε περισσότερα...

Pepsi - Coca Cola: Αφαιρούν επικίνδυνο συστατικό από τα αναψυκτικά

Pepsi - Coca Cola: Αφαιρούν επικίνδυνο συστατικό από τα αναψυκτικά

Ένα βασικό συστατικό τους, που θεωρείται επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (η ασφάλεια του δεν έχει επιβεβαιωθεί) αναγκάζονται να αφαιρέσουν τα αναψυκτικά τους οι PepsiCo και Coca-Cola.

Η απόσυρση έρχεται μετά από καταγγελίες που ξεκίνησαν από το Μισισιπή των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το συστατικό BVO (Brominated vegetable oil), ένα συστατικό που χρησιμοποιείται ευρέως στα αναψυκτικά (και όχι μόνο) και κάθε είδους ποτό για να βελτιώσει τη γεύση του ποτού.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που επικαλείται το RT, το πρόσθετο χρησιμοποιείται επίσης σε ουσίες που περιορίζουν τη φωτιά.

Την υπόθεση ανακίνησε μια 17χρονη από τις ΗΠΑ, η Sarah Kavanagh, που ξεκίνησε συγκεντρώνοντας υπογραφές στο Change.org.

Και η Pepsi και η Coca Cola έχουν δεσμευτεί ότι θα αφαιρέσουν το συστατικό από τα ποτά τους ωστόσο δεν έχουν δώσει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, ούτε έχουν διατάξει απόσυρση προϊόντων.

πηγή:news.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Αυξημένες παραδόσεις smartphones το πρώτο τρίμηνο του 2014

24071 1399402229-full

Αυξημένες κατά 33% συγκριτικά με πέρυσι, παρουσιάζονται οι παραδόσεις smartphones στο α΄ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με έρευνα της Strategy Analytics, με 285 εκατ. συσκευές. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παρέμεινε η Samsung με παραδόσεις 89 εκατ. συσκευών και ακολούθησε η Apple με 43,7 εκατ. συσκευές. Ωστόσο το μερίδιο αγοράς για αμφότερες τις εταιρείες, παρουσιάζεται μειωμένο.

Το ποσοστό της Samsung ανήλθε σε 31,2%, έναντι 32,4% πέρυσι, με την πτώση αυτή να είναι η πρώτη καταγεγραμμένη από το 2009, ενώ της Apple ήταν 15,3%, έναντι 17,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως αναφέρουν οι αναλύσεις της Strategy Analytics, η πτώση οφείλεται για τη μεν Samsung στον ανταγωνισμό από την Apple για τις high-end συσκευές και από τις κινέζικες εταιρείες για τις low-end συσκευές, για τη δε Apple, στην έλλειψη συσκευών μεσαίας κατηγορίας. Στον αντίποδα, σημαντικά ενισχυμένο παρουσιάζεται το μερίδιο στην αγορά τόσο για την Huawei, λόγω κυρίως της επέκτασής της στις ευρωπαϊκές αγορές, όσο και για τη Lenovo με την πολιτική που ακολουθεί σε αγορές όπως η Ρωσία. Το συνολικό μερίδιό τους στην αγορά φτάνει στο 4,7%.

πηγή:myphone.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Η Lenovo, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής PCs ανακοίνωσε δύο Chromebooks

4db8f23aeb2c94346d1ce419d5b87a80

Για να ανακοινώσει Chromebook η Lenovo, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής PCs στον κόσμο, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη αγορά ολοένα και κερδίζει έδαφος. Η Κινέζικη εταιρεία ανακοίνωσε μάλιστα δύο μοντέλα, τα N20 και N20p.Η διαφορά ανάμεσα τους, είναι ότι το ένα διαθέτει οθόνη αφής 10-point multitouch, που περιστρέφεται κατά 300 μοίρες.

Όσο αφορά στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, η οθόνη έχει διαγώνιο 11.6 ιντσών και υποστηρίζει ανάλυση 1366 x 768 pixels. Βασίζονται σε επεξεργαστή Intel Celeron (Bay Trail) και διαθέτουν μνήμη 2GB (έως 4GB) και 16GB αποθηκευτικού χώρου (προσφέρονται 100GB δωρεάν στο Google Drive επίσης). Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από webcam, stereo ηχεία, δύο υποδοχές USB, HDMI, SD card reader, Bluetooth 4.0 και WiFi 802.11a/b/g/n/ac ενώ η αυτονομία που προσφέρει η μπαταρία αγγίζει τις 8 ώρες.

Οι διαστάσεις τους είναι 295 x 212 x 17.9 χιλιοστά και ζυγίζουν 1.3-1.4 κιλά. Το N20 θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Ιούλιο με κόστος $279 ενώ το N20p θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο μεκόστος $329.

πηγή:insomnia.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Η Google αναβάθμισε τους Google Maps για Android και iOS

16ded83c25624626515f410bb8b5092a

Η Google ανακοίνωσε μία μεγάλη αναβάθμιση για τους Google Maps στο Android (έκδοση 7.7) και στο iOS (έκδοση 3.0). Η αναβάθμιση φέρνει νέα εμφάνιση και αρκετά νέα χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν την εμπειρία.Η αναβάθμιση φέρνει τους χάρτες offline στη πλατφόρμα iOS (όχι ότι δεν υποστηριζόταν η λειτουργία παλαιότερα, απλώς τώρα δεν χρειάζεται ο χρήστης να πληκτρολογήσει “OK Maps” στο πεδίο αναζήτησης για να αποθηκευτεί η περιοχή που έδειχνε εκείνη την ώρα η οθόνη) ενώ η λειτουργία έχει βελτιστοποιηθεί στη πλατφόρμα του Android.

Τώρα σε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει την τοποθεσία που θέλει για χρήση offline ενώ η Google παρέχει και τη δυνατότητα διαχείρισης των offline χαρτών, επιτρέποντας στον χρήστη να δει τις τοποθεσίες που έχει αποθηκεύσει μέσα από το προφίλ του (συγχρονισμός αποθηκευμένων τοποθεσιών σε όλες τις συσκευές με απλό sign-in). Μία σημαντική ακόμα βελτίωση αφορά στη πλοήγηση turn-by-turn. Η εφαρμογή μπορεί πια να ειδοποιεί τους χρήστες να αλλάξουν λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο όταν πλησιάζει η έξοδος που χρειάζεται να ακολουθήσουν ή αν πρέπει να στρίψουν. Για την ώρα η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Ιαπωνία.

Η υπηρεσία Uber επίσης έχει ενσωματωθεί στους χάρτες για ορισμένες πόλεις (για τη λειτουργία απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρμογής Uber). Υποστηρίζονται νέα επίσης φίλτρα αναζήτησης σχετικά με εστιατόρια, ξενοδοχεία ή άλλες τοπικές επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στο χρήστη. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα Street View, για διαθέσιμα αξιοθέατα, ξενοδοχεία ή εστιατόρια.

πηγή:

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS